lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Claes Olsson

Fakultetsbibliotekarie

Claes är fakultetsbibliotekarie på Ekonomihögskolans bibliotek. Han ägnar sig främst åt administrativa arbetsuppgifter, men tjänstgör även i låneexpeditionen.

Claes Olsson
Bibliotekschef

claes.olsson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 94 46
Rum: EC1 115

Claes Olsson